Cáp điện thoại - vật tư

Director: Chuyên tổng đài chính hãng, giá rẻ... Chuyên tổng đài chính hãng, giá rẻ... Cáp điện thoại, dây cáp saicom, cáp Sacom, cáp ngoài trời, cáp dropwire, cáp thuê bao, cáp 2 đôi, cáp 10 đôi, cáp 20 đôi, cáp 30 đôi, cáp 50 đôi.